Ոսկի քաղաքը

16.11.22

1.Կարդա’ Հ. Թումանյանի «Ոսկի քաղաքը» հեքիաթի առաջին չորս մասը։

Առաջադրանքներ.

2. Տրված դարձվածքներով նախադասություններ կազմի՛ր:

Աչքերով ուտել, խելքը ուտել, լույս աշխարհ գալ, գիշերը ցերեկ անել, գլխի ընկնել, ծակուծուկ մտնել:
Տղան աչքերով ուտում է կոնֆետ:
Ես իմ մայրիկի

3. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր դրանք գործածելով`

ա) ուղիղ իմաստով,
բ) որպես դարձվածք:

Ձեռքով անել, աչքը մտնել, ձեռք մեկնել։

17.11.2022

445.Կոորդինատային ուղղի վրա նշված են կետեր.

A)-5B)-3 C)-2 D)1 E)3F)5446.Գրե՛ք տառերով նշանակված կետերի կոորդինատները (տե՛ս նկ. 58)։

ա) -9, -8, -6, -3 , +1, +4, +7, +9.
բ)-10, -7, -4, -2, -1, +3, +5, +8.

447.Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք
A (–3),
B (+7),
C (–6),
D (+1),
E (+8),
F (–5),
G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի
երկարությունը 1/2 սմ է, 1 սմ է։
448.Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10
թվերին համապատասխանող կետերը։


450.Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8),
F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից
աջ։


E (+8), G (–10)


452.Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
A (–2) և B (+7) կետերը: Գտե՛ք A և
B կետերի հեռավորությունը` արտահայտված միավոր հատվածներով:

9.

451.Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք
A (–3) կետը։ Նշե՛ք
նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի ձախ։