9.11.2022

 1. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
  Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։

  Զինանիշը= 7 թիվ=8

 2. Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։ 3 անգամ


  338.Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
  տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
  վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։


  1 անգամ-1/150  340.Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։
  3/6=1/2
  342.Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
  պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
  որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է=3/5, բ) կանաչ է=2/5, գ) դեղին է=0/0։

  346.Աղյուսակում ներկայացված են էլեկտրական ջրատաքացուցիչում
  ջրի տաքանալու տվյալները.  Կազմե՛ք ջրի ջերմության փոփոխության գրաֆիկը և պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) Ո՞ր պահին է անջատվել ջրատաքացուցիչը։ անջատվել է 5- րդ րոպեին:
  բ) Որքա՞ն է եղել ջրի առավելագույն ջերմաստիճանը։ Առավելագույն ջերմաստիճանը՝100:
  գ) Որքա՞ն է եղել ջրի նվազագույն ջերմաստիճանը։Նվազագույն ջերմաստիճանը՝15:
  դ) Որքանո՞վ է փոխվել ջրի ջերմաստիճանը առաջին 5 րոպեի
  ընթացքում և վերջին 3 րոպեի ընթացքում։ 5րոպեի ընթացքում-85-ով 3 րոպեի՝ 10-ով:  348.30 սմ երկարությամբ հատվածը բաժանե՛ք երկու հատվածների,
  որոնց երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 3։Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s