1. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին
  օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը10 կգ, երրորդ օրը 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից
  ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:


1օր-14000
2օր-20000
3օր-12000
4օր-10000
1-2-3-4=56000
1-2=34000
1-2-3=46000

03.11.2022

285. Երեխայի հասակը մինչև 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետևյալ
կերպ

 1. Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումների
  արդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

288.
Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամում:
բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2ժամում:
գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։60:
դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։42կմ/ժ:
ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։ 3ժամ:


291.
Դիցուք x-ը և y-ը 6 սմ2 մակերես ունեցող ուղղանկյան հարևան կողմերի երկարություններն են: Այդպիսի շատ ուղղանկյուններ կարող են լինել: Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոխվում այդպիսի ուղղանկյան կողմերից մեկի երկարությունը (y)` կախված մյուս կողմի երկարությունից (x):

 1. Ունենք միևնույն 48 սմ2
  մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյունների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք
  ուղղանկյունների լայնությունից նրանց երկարությունների կախման աղյուսակը և համապատասխան գրաֆիկը։296. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

54×5:9=30