11.10.2022

Ընթերցի՛ր Կոմիտասի «Աշուն» ստեղծագործությունը։

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,

Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,

Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով

Ոսկի տերև դարսելով՝

Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,

Վայուն-մայուն ճչելով՝

Աշուն ծնավ:

2. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն-Լիքը, գեր, պարարտ, մառան-Գետնափոր տեղ՝ նկուղ զանազան կարգի մթերքներ պահելու համար, տարափ-Հորդ անձրև, սաղարթ-Բույսի տերևների ամբողջությունը, տերևներ, մառան-Գետնափոր տեղ՝ նկուղ զանազան կարգի մթերքներ պահելու համար :

3. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշունն ինչպիսին է:

1-ին քառյակ Գեղեցիկ աշուն

2-րդ քառյակ Տերևաթափ աշուն

3-րդ քառյակ Խորը աշուն

10.10.2022

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=1050 1500+1050=2550
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  900×15:100=135 < 800×20:100=168
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4 -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

  143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
  144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
  ավելացել թոշակը։
  145.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=1050 1500+1050=2550
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  900×15:100=135 < 800×20:100=168
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի 1/4 -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100%x1/4= 25

143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
1մ = 100սմ 1դ=10սմ 10×100:100=10%
բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
10տ= 10.000կգ 1ց= 100կգ 100×100%:10.000=1%
գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
1m= 10.000 1000×100:10.000= 10%
144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
ավելացել թոշակը։
100% 200%
100%
146.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
150×80:100%=120 = 100×120:100=120

10.10.2022

136.

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2
է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր
է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։ 900:100%=9 սմ2
1%= 9սմ2

16%x900=14400 14400:100=144

137.

Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։ 536

 1. Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։
  300×20:100= 60
 2. Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքելերկու գյուղացիները։
  1500×30:100=450 1500-450=
  141.Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։
  142.Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի -ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։
  143.Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) 1 մետրի քանի՞ տոկոսն է 1 դեցիմետրը.
  բ) 10 տոննայի քանի՞ տոկոսն է 1 ցենտները.
  գ) 1 քառակուսի մետրի քանի՞ տոկոսն է 1000 քառակուսի սանտիմետրը։
  144.Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
  ավելացել թոշակը։
  145.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

10.10.2022

Դաշնամուր: Վիլյամ Սարոյան

Առաջադրանքներ`

ա. Մեկնաբանի’ր հետեւյալ հատվածը` «Երբ մարդ փող չունի, ― ասաց Բենը, ― զրկվում է շատ ու շատ բաներից, որոնք ունենալու իրավունքն ունի»։ Համաձայն եմ Բենի հետ, որովհետև նա նվագել գիտեր, բայց չուներ դաշնամուր ու չուներ հնարավորություն այն գնելու:

բ. Առանձնացրո’ւ պատմվածքի հերոսներին եւ բնութագրի’ր։

Բենը աղքատ էր, բայց նա շատ խելացի էր: Վաճառողը շատ բարի և կամեցող էր,նա տվեց հնարավորություն, որ Բենը էլի նվագի ու վայելի դաշնամուրը:

գ. Բնութագրի’ր Էմմային: Ո՞րն է այս կերպարի անհրաժեշտությունը պատմվածքում:

Էմման շատ բարի էր ,խելացի, շատ աշխատասեր, նա տեսավ ու գնահատեց Բենի շնորքը և ամենալավ ընկեր Բենի համար: Էմման օգնում էր Բենին:

English

Answer these questions
What is your

 • favorite tv show? My favorite tv series is Russian episode < Sled>.
 • favorite book? My favorit book is < Bonjour, Monsieur Courbet>.
 • favorite food? My favorit food is fri and nagets.
 • favorite pizza topping. I don`t love pizza.
 • favorite holiday? My fevorit holiday my birthday.
 • favorite ice cream flavor? My favorite ice cream flavor is vanile.
 • favorite movie? I don`t have favorite movie.
 • birthday? 2012.
 • favorite fast-food restaurant? My favorite fast-food restaurant is KFC.
 • favorite number? My favorite number is 7 .
 • favorite color? My favorite color is brown.
 • favorite relative? My favorite relative is my lovely uncles .
 • favorite song? I have a many favorite songs.
 • middle name? My favorite middle name is Anastasia.

7.09.2022

20. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:
Գիրքը որտե՞ղ է:

Պայուսակ, գրադարակ, պահարան, սեղան, ձեռք:

գիրքը պայուսակում է

գիրքը գրադարակում է

գիրքը պահարանում է

գիրքը սեղանում է

գիրքը ձեռքում է

21. Մեկ տառ փոխելով՝ տրված բառերից նոր բառե՛ր ստացիր:

Օրինակ՝ որդ-արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ- հորթ, հարդ-հարթ, ուղտ-ուխտ, աղտ-ախտ, գիրք-գիրկ:

22. Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով): Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղ-աստղիկ, արկղ-արկղիկ, թիթեռ-թիթեռնիկ, թերթ-թերթիկ, հայր-հայրիկ, մայր-մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ:

Բ) Գետակ, նավակ, դնռնակ , թռչնակ, որդյակ:

Գ) Խոզուկ, տաքուկ, գառնուկ), հարսնուկ):

23. Նախադասություններն ավարտի՛ր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Բայց աքլորը փախավ:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Թեև աքլորը արդեն համաձայն էր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Որը նույնպես խորամանկ էր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որին ուզում էր ուտել:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որից վախենում էր:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որովհետև անխելք էր:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, երբ տուն էր գնում:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որ չփախչի իրենից:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, չնայած վստահ չէր , որ :

24. Հարցերին պատասխանելով՝ դպրոցական հինգերորդ տարվա մասին գրավոր պատմի՛ր:

Ա) Ի՞նչ նորույթուն կա ձեր դասարանում (աշակերտների թիվը նո՞ւյնն է. Նույն տեղո՞ւմ եք դաս անում և այլն):

Բ) Ի՞նչ նոր առարկաներ եք անցնում: Դրանք ինչո՞վ են հետաքրքիր (ուրիշ ի՞նչ տպավորություն ունես):

Գ) Ուսուցիչներիդ մասին պատմիր:

Դ)Պատմի՛ր՝ դպրոցում փոփոխություն կա՞ (շենքը, բակը, կարգ ու կանոնը և այլն):

Ե) Ի՞նչ վերաբերմունք ունես այդ ամենի նկատմամբ:

7.10.2022

93.Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է
հավասար գումարը։ 1005 x 11/3= 3685

1005+3685=4690

95. 3/4:1/4+7/2 x 4 + 38x 11/5-3/50:1/5=3+14+418/5-3/10=1003/10

3/4:1/4= 3/4 x 4/1=12/4=3

7/2 x 4=28/2=14

38x 11/5= 418/5

3/50:1/5= 3/50 x 5/1= 15/50=3/10

(8 3/10 — 6 1/5):5/11 +(3/8 — 5/16):5/9=

96. ա) = r բ)= R-r գ)= R դ)=R+r

98. 640-220=420

420:2=210

640+210=830

99. 4+3=7 7+7=14 նարինջ

Գայլարդիա երկգույն


Գայլարդիա երկգույն

Գայլարդիա երկգույն
Դասակարգում
Թագավորություն Բույսեր (Plantae)
ԿարգԱստղածաղկավորներ (Asterales)
ԸնտանիքԱստղածաղկազգիներ (Asteraceae)
ՎերնատրիբաHelianthodae
ՏրիբաHelenieae
ԵնթատրիբաGaillardiinae
ՑեղԳայլլարդիա (Gaillardia)
ՏեսակԳայլարդիա երկգույն (G. pulchella)
Միջազգային անվանում
Gaillardia pulchellaFoug.

Գայլարդիա երկգույն (լատ.՝ Gaillardia pulchella), աստղածաղկազգիների ընտանիքին պատկանող միամյա ծաղկաբույս, որը ծագումով Հարավային և Հյուսիսային Ամերիկաներից է։ Լուսասեր և բավականին երաշտադիմացկուն բույս է, աճում և առատորեն ծաղկում է հումուսով ու սննդանյութերով հարուստ ստրուկտուրային հողերում։ Բարձրությունը հասնում է մինչև 90 սմ-ի։

ՆկարագրությունԽմբագրել

Տերևները երկարավուն օվալաձև են, լայնաբլթակ կամ ուղղակի բլթակավոր։ Ծաղկաբույլերը կազմված են լեզվակավոր և խողովակաձև կամ միայն խողովակաձև խոշոր ծաղիկներից, որոնց գունավորումը տարբեր է՝ դեղին, նարնջագույն, կարմրադարչնագույն և կարմիր։ Հանդիպում են կիսալիաթերթիկ և լիաթերթիկ ծաղկավոր բույսեր։ Բույսի բարձրությունը չի անցնում 50-60 սմ-ից։ Ունի հոծ, ցածրաճ այլատեսակ՝ մինչև 40 սմ բարձրությամբ։ Ծաղիկները խոշոր են, մինչև 10-12 սմ տրամագծով։ Սելեկցիոն եղանակով ստացված խոշորածաղիկ տեսակներն են․

 • Տետրա Ֆիեստա
 • Սանգվինեա Տետրա
 • Սուպեր Չիֆ
 • Լորենց

Բազմանում է սերմերի միջոցով, որոնք նպատակահարմար է ցանել մայիսին անմիջապես բաց գրունտում։ Սերմերը ցանում են ապրիլին կիսատաք ջերմոցներում։ Սերմնաբույսերը վերատնկում են թաղարաներում և ապահովում լույսով ու խոնավությամբ։ Ուշ գարնանային ցրտահարությունների վտանգն անցնելուց հետո բույսերը դաշտ են տեղափոխում։ Պիտանի են լանդշաֆտային ձևավորումների համար, ինչպես նաև միքսբորդերներում[1]։

5.10.2022

81. X:8=2:1 X=8×2/1=16

X:8=6:2 X= 8×6/2= 24

X:8=2:22 X= 8×2/22 = 2/22

X:8=5:4 X= 8×5/4= 10

82. x/4= 8/3 X= 4×8/3= 32/3

7/x=9/5 X=7×5/9= 35/9

6/17 = x/3 X= 6×3/17= 18/17

85. 300×77/500 X= 300×77/500= 46 1/5 կգ պղինձ

87. 11/5=x/25 X= 25×11/5=55 լ

88.160/x 8/56 X= 160×56/8= 1120գ