19.10.2022

236.Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
(տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ։

238.Տետրի մեջ արտագծե՛ք 14-րդ նկարում պատկերված կետերը և
ուղիղը։ Կառուցե՛ք այն կետերը, որոնք համաչափ են տրվածներին։

240.Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը: ա)ոչ, բ)ոչ, գ)այո, դ)ոչ, ե)այո, զ)այո,

243.Տետրի մեջ արտագծե՛ք 18-րդ նկարը։ Կառուցե՛ք ABC բեկյալին p
ուղղի նկատմամբ համաչափ բեկյալը։

247.

Քանի՞ տոկոսն է.
ա) 50-ը 100-ի, 50×100/100= 50%
գ) 125-ը 25-ի, 125×100/25=500%
ե) 300-ը 30-ի, 300×100/30=1000%
բ) 15-ը 75-ի, 15×100/75= 20%

դ) 40-ը 250-ի, 40×100/250=16%

զ) 900-ը 15-ի։900×100/15=6000%


251.Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է
7 3/5սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

38/500.000 x 1000000= 38.000000:500.000=76 կմAdvertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s