17.10.2022

217.Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։
1:5 5×8=40 1:4 40:4=10

219.Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։
80×130%:100%=104 մանրակ

221.Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­ն են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։
480×35%/100%=168

168×25%/100%=42 աղջիկ

224.Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղան կյան մակերեսը։
Երկ.= 3×10=30սմ
Լայն.= 2×3=6սմ

S=30×6=180 սմ.քառ

225.Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

ա) x : 25 = 2 : 5,
X=25×2/5=10
դ)65/y=13/9 ,
y=65×9:13=45
է) 3/z=4/5 ,
z=3×5:4=15/4
բ) x/6=11/24,
x=6×11:24=2 18/24
ե) 81 : 72 = y : 36,
y =81×36:72= 4 36/72

ը)560/110 = z/3212 ,
z=560×3212/110= 16352
գ) 38 : x = 19 : 5,

x=38×5/19=10

զ) 2y : 4 = 30 : 72,

2y=30×4:72= 1 48/72

y=120/72:2=120/72x 1/2=120/144

թ) z : 92 = 15 : 69:,

z=92×15/69=20

218.Համեմատե՛ք.
ա) 16-ի 37 %-ը = 37-ի 16 %-ը,
բ) 72-ի 94 %-ը = 94-ի 72 %-ը,
գ) 88-ի 56 %-ը = 56-ի 88 %-ը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s