7.09.2022

20. Հարցում արտահայտող բառը տրված բառերով կամ նրանցով կազմված բառակապակցություններո՛վ փոխարինիր:
Գիրքը որտե՞ղ է:

Պայուսակ, գրադարակ, պահարան, սեղան, ձեռք:

գիրքը պայուսակում է

գիրքը գրադարակում է

գիրքը պահարանում է

գիրքը սեղանում է

գիրքը ձեռքում է

21. Մեկ տառ փոխելով՝ տրված բառերից նոր բառե՛ր ստացիր:

Օրինակ՝ որդ-արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ- հորթ, հարդ-հարթ, ուղտ-ուխտ, աղտ-ախտ, գիրք-գիրկ:

22. Տրված բառերից նորե՛րը կազմիր՝ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցնելով): Այդ ածանցներն ի՞նչ իմաստ են տալիս.

Ա) Աստղ-աստղիկ, արկղ-արկղիկ, թիթեռ-թիթեռնիկ, թերթ-թերթիկ, հայր-հայրիկ, մայր-մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ:

Բ) Գետակ, նավակ, դնռնակ , թռչնակ, որդյակ:

Գ) Խոզուկ, տաքուկ, գառնուկ), հարսնուկ):

23. Նախադասություններն ավարտի՛ր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Բայց աքլորը փախավ:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Թեև աքլորը արդեն համաձայն էր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին. Որը նույնպես խորամանկ էր:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որին ուզում էր ուտել:

Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, որից վախենում էր:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որովհետև անխելք էր:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, երբ տուն էր գնում:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որ չփախչի իրենից:

Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, չնայած վստահ չէր , որ :

24. Հարցերին պատասխանելով՝ դպրոցական հինգերորդ տարվա մասին գրավոր պատմի՛ր:

Ա) Ի՞նչ նորույթուն կա ձեր դասարանում (աշակերտների թիվը նո՞ւյնն է. Նույն տեղո՞ւմ եք դաս անում և այլն):

Բ) Ի՞նչ նոր առարկաներ եք անցնում: Դրանք ինչո՞վ են հետաքրքիր (ուրիշ ի՞նչ տպավորություն ունես):

Գ) Ուսուցիչներիդ մասին պատմիր:

Դ)Պատմի՛ր՝ դպրոցում փոփոխություն կա՞ (շենքը, բակը, կարգ ու կանոնը և այլն):

Ե) Ի՞նչ վերաբերմունք ունես այդ ամենի նկատմամբ:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s