02.05.2022

321. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գերլով՝ նախադասություններ ստացի՛ր:

            Օրինակ՝
Նա ինչքա՞ն ժամանակ փնտրում էր ինչի՞ ի՞նչը: — Նա ամբողջ օրը փնտրում էր աղմուկի պատճառը:

            Ինչպիսի՞ տղա է հայտնվում:

Երիտասարդ տղա է հայտնվում:
            Քանի՞ ընկերները վազվզում են որտե՞ղ:

Հարազատ ընկերները վազվզում են այգում:


            Ո՞ւմ շնիկը թաքնվել էր որտե՞ղ:

Իմ շնիկը թաքնվել էր իր բնում:
            Ե՞րբ ո՞ր մաթեմատիկոսը ի՞նչ արեց:

Երեկ համալսարանի մաթեմատիկոսը բացահայտում արեց:

322. Նախադասության ընդգծված բառը կամ բառակապակցությունը փոխարինի՛ր հարցում արտահայտող բառով:

            Օրինակ՝
Մեր առջև գեղեցիկ քաղաքի մի փողոց է: — Որտե՞ղ գեղեցիկ քաղաքի մի փողոց է:

Մեր առջև գեղեցիկ քաղաքի մի փողոց է: — Մեր առջև ինչպիսի՞ քաղաքի մի փողոց է:

            Այս անգամ ուղևորվենք դեպի ապագան:

Երբ՞ կուղևորվենք դեպի ապագան:
            Ծաղկաթմբերը ծածկված են ծաղիկների խայտաբղետ գորգով:

   Ծաղկաթմբերը ծածկված են ծաղիկների ինչպիսի՞ գորգով:
            Պայծառ լուսավորող մի ամպ քուլա-քուլա բարձրանում է երկնքում:

Ինչպիսի՞ լուսավորող մի ամպ ինչպես՞ բարձրանում է երկնքում:
            Երկնքում թրթռացող հրե զանգվածը արհեստական արև է:

Երկնքում թրթռացող հրե զանգվածը ինչպիսի՞ արև է:
            Ուրեմն նրանք կարգավորում են իրենց քաղաքի կլիման:

Ուրեմն նրանք կարգավորում են ում ՞ քաղաքի կլիման:
            Թռչող թեթև մեքենաները սրընթաց անցնում են քաղաքի վրայով:

Թռչող թեթև մեքենաները սրընթաց ի՞նչ են անում որտեղով ՞ :

323. Նախադասության բառերը փոխարինի՛ր հարցում արտահայտող համապատասխան բառերով:

            Օրիանկ՝
Արան հոգնած վերադարձավ դաշտից: — Ո՞վ ինչպե՞ս ի՞նչ արեց որտեղի՞ց:

            Գնացքն անցավ: Ի՞նչը ի՞նչ արեց:
            Եկեղեցու զանգերը ղողանջում են: Ինչի՞ ինչերը ի՞նչ են անում:
            Մարդը դաշտում բահով փորում էր: Ո՞վ ո՞րտեղ ինչո՞վ ի՞նչ էր անում:
            Մարդու ոտքը քարին կպավ: Ու՞մ ի՞նչը ինչի՞ն ի՞նչ եղավ:
            Լուսացավ: Ի՞նչ եղավ:
            Ձին ախոռում անհանգիստ վրնջում էր: Ի՞նչը որտե՞ղ ինչպե՞ս ի՞նչ էր անում:
            Աղջիկները ջորն իջան ջրի: Ովքե՞ր ու՞ր ի՞նչ արեցին ինչի՞ համար:
            Ինքնաթիռը թռչում էր արծաթե ամպերի վրայով: Ի՞նչը ի՞նչ էր անում ինչպիսի՞ ինչերի՞ ո՞րտեղով :

324. Նախադասությունից հանի՛ր ընդգծված բառը (ենթական): Ո՞ր բառերն ու բառակապակցությունները նրա հետ դուրս եկան:

            Քամու ուժը երբեմն ապշեցնում է: ուժը ապշեցնում է
            Թունավոր շունչը կործանում է կենդանի ամեն բան: շունը կործանում է
            Կատաղի պտուտահողմը ճանապարհին ամեն ինչ կործանում է: պտուտահողմը կործանում է
            Մրրիկի սյունը կարծես երկնային վիշապ լինի: սյունը երկնային վիշապ լինի
            Կործանարար մրրիկը մի անգամ ամբողջովին ավերել էր տունը՝ բացի ապակե             սպասքների պահարանից (մի գավաթ անգամ չէր ջարդվել): մրրիկը ավերել էր

325. Եթե նախադասությունից ընդգծված բառերը հանենք, ո՞ր բառերը նրանց հետ դուրս կգան:

            Հողմը մի տան բակից երկինք էր հանել շան տնակը՝ շղթայակապ շան հետ: Մի տան բակից
            Մարդիկ մրրիկը տեսնում են մշուշապատ ամպի տեսքով: մշուշապատ ամպի տեսքով
            Մեր փոքրիկ նավակը ցատկոտում էր ալիքների փրփրաբաշ կատարներին: ալիքների փրփրաբաշ կատարներին
            Մի անգամ ես մոտիկից ծանոթացա բնության այդ արտասովոր երևույթի հետ: բնության այդ արտասովոր երևույթի հետ
            Երբեմն էլ մրրիկը կենդանի անձրևների պատճառ է դառնում: կենդանի անձրևների պատճառ է

02.05.2022

 Կատուն քայլում է:

Սև կատուն քայլում է մեր բակում:

Մարդը կարդում  է :

Մարդը հետաքրքիր գիրք է կարդում:

Ուսուցիչը դաս է բացատրում:

Երիտասարդ  ուսուցիչը նոր   դաս է բացատրում:

Խեցգետինը ետ-ետ քայլում է:

Երիտասրդ խեցգետինը  ափին  ետ-ետ քայլում է:

русский

  1. Где был расположен город Олимпия? Город Олимпия был расположен в Греции.
  2. Почему все съезжались в город Олимпия? Все съезжались в город Олимпия, что бы участвовать или посмотреть на Олимпийские игры.
  3. Что построили жители города? Кому был посвящён храм? Жители города построили статую Зевса, храм был посвящён Зевсу.
  4. Кто работал над статуей Зевса? Над статуей Зевса работал популярный скульптор Фидий.
  5. Как выглядела статуя? Статуя выглядела как 6-и этажный дом.