ԿԵՆՍՈԼՈՐՏ, ՆՐԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում:
  Երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որը բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է:
  Կենսոլորտն ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը:
 2. Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները:
  Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներից են բույսերը և կենդանիները:
 3. Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը:
  Չորս խոշոր խմբերի կենդանի օրգանիզմները կազմում են թագավորություններ ՝ բուսեր, մանրէներ, սնկեր:
  Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։
 4. Տարբեր նյութերի հետ կենդանի օրգանիզմների փոխազդեցության ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
  Թթվածին, ջուր, հանքային նյութեր, հող, գազ, նավթ:
 5. Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները:
  Օրինակ, Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքը, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով: Շատ նյութեր, օրինակ՝ ջուրը կամ ածխաթթու գազը, հեռանում են կենդանի օրգանիզմից, հայտնվում շրջակա միջավայրում և հետո նորից վերադառնում կենդանի օրգանիզմ: Տեղի է ունենում նյութերի մի շրջապտույտ:
 6. Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին:
  Ծառեր՝ ծիրանենի, բալենի, յասաման, կենդանիներ՝ կատու, շուն, ձի, սագ:

  7. Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք:
  Կլիմայի փոփոխություն և օդի աղտոտվածություն
  Թթվային անձրև և անտառահատումներ
  Հողի դեգրադացիա և աղտոտում
    Բնապահպանական խնդիրները քաղաքային միջավայրում  Թափոնների կառավարում և վերամշակման բացակայություն
    Պլաստմասսա և էկոլոգիական հետքի օգտագործու
    Բնապահպանական խնդիրները կենսաբանական մակարդակում

Пасха

Пасха

У христиан название праздника приобрело иное толкование — «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу». Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа; тем самым ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи христианской.

Как празнуют пасху в Польше

Пасха в Польше это сплетение традиций давности, религиозных таинств и современных обычаев. Поляки любят Пасху и и празднуют ее с размахом, ведь Польша является одной из наиболее религиозных стран Европы. Со светлым праздником Пасхи связано множество необычных и диковинных обычаев, которые поляки соблюдают и передают из поколения в поколение, а сам праздник проходит красочно и торжественно, как ни в одной стране мира. В 2022 году Пасха в Польше празднуется 17 апреля, второй День Пасхи приходится на 18 апреля.