24.02.2022

Առաջադրանքներ

Ի՞նչ  է  անկյունը։

 Մեկ  կետից  դուրս եկող 2 ճառագայթներով կազմված պատկերը կոչվում է  անկյուն։

Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։   Անկյունների չափման   միավոր   վերցվում է աստիճանը (𝟏𝟎

Քանի՞ աստիճան  է  ուղիղ անկյունը։  90◦

Քանի՞ աստիճան է փռված  անկյունը։  180◦

Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։ Ուղիղ  անկյունից  փոքր  անկյունը  կոչվում  է   սուր  անկյուն։

Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում բութ  անկյուն։ Բութ  անկյունը  մեծ  է  ուղիղ  անկյունից  ու   փոքր  է  փռված անկյունից։

Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

Այն ուղիղները, որոնց հատումից ստացվող անկյուններն ուղիղ են, կոչվում են  ուղղահայաց ուղիղներ։

Ինչպիսի՞   անկյուններ են  350-սուր, 890 –սուր,90 -ուղիղ, 115-բութ, 180  -սուր, 750  -սուր, 45 -սուր,600     -սուր, 1300        -բութ

Ինչպիսի՞ անկյուններ են 1200  -բութ , 1800 -փռված  , 900-ուղիղ , 1150-բութ , 450-սուր , 750-սուր , 600-սուր