մայրենի

Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։

Առավոտյան, ծովեզր յա, այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,

ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սթաայքել, կ այսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,

համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձութ, կույտ, շաբաթօրյակ,

հյուսն։

Վարժություն 3։ Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում մեկից ավելի

երկհնչյուն կա։

Արտաժամյա, պայթյուն, հայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,

մայրություն, այժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,

հարյուրամյա, լայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,

յուրային։

Վարժություն 4։ Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների

ու բաղաձայնների քանակը։

Ակունք-3  բ  , 2 ձ

 Բարձունք-2 ձ  5 բ

 Խճանկար-2 ձ  5 բ

Անդունդ-2ձ 4բ

 Հրաժեշտ- 2ձ    5բ

 Պայթյուն —   2բ    5ձ

 Դաստիարակ- 4բ   5 ձ

Մանրէ- 1բ   4 ձ

 Սրբատաշ-  2բ     5ձ

 Հյուլե-2      3 ձ 

 Անընդհատ-3բ     5ձ 

 Սրընթաց- 2բ       5ձ 

 Մերթընդմերթ- 3բ   8 ձ

 Մտավոր- 2բ   4 ձ

Դազգահ- 2բ   4ձ

Ա — 1    Ժ – 10    Ճ – 100   Ռ – 1000

Բ — 2    Ի – 20    Մ – 200   Ս – 2000

Գ — 3    Լ – 30    Յ – 300   Վ – 3000

Դ – 4   Խ -40    Ն – 400   Տ – 4000

Ե — 5    Ծ – 50   Շ – 500   Ր – 5000

Զ — 6    Կ – 60   Ո – 600   Ց – 6000

Է — 7    Հ — 70    Չ – 700   Ւ – 7000

Ը – 8   Ձ — 80   Պ – 800   Փ – 8000

Թ — 9   Ղ — 90   Ջ — 900   Ք — 9000

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s