մԱԹԵՄ

Գումարման տեղափոխական և զուգորդական

օրենքները

Գումարման տեղափոխական օրենքը՝

Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։

Օրինակներ՝ 3+8=8+3=11

118+250+82=118+82+250=200+250=450 ։

Գումարման զուգորդական օրենքը՝

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Օրինակ՝

(39+13)+87=39+(13+87)=139

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150+200+250=150+250=400+200=600

393+600+7+3000=393+7=400  400+600=1000  1000+3000=4000

796+200+4+450=796+4=800  800+200=1000  1000+450=1450

38000+6550+2000=38.000+2000=40.000 40.000+6550=46.550

6480+224+500+20=6480+20=6500 6500+500=7000  7000+224=7224

12000+6214+8000=12.000+8000=20.000  20.000+6214=26.214

7480+364+500+20=7480+20=7500 7500+ 500=8000 8000+364=8364

  • 2.    Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

189+70+30=70+30=100  189+100=289

139+14+84=237

1033+967+255= 1033+967=2000  2000+255=2255

333+6667+1992=6667+333=7000  7000+1992=8992

196+117+283= 117+283=400 400+196=596

256+115+144= 256+144=400 400+ 115=515

39+13+87= 87+13= 100 100+39=139

101+999+1001=999+1001=2000 2000+101=2101

57+60+40= 60+40=100 100+57= 157

  • Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

62+12+38=62+38=100 100+12=112

64+18+36 =64+36=100  100+18=118

393+8+92+107= 92+8=100 100+107=207 207+393=600

275+8+25+92= 92+8=100 100+275=375 375+25=400

276+9+24+91= 91+9= 100   276+24 =300 300+100=400

1035+49+465+101 = 1035+465=1500 49+101=150 1500+150=1650

654+17+346+250+750= 654+346=1000   750+250=1000 1000+1000=2000  2000+ 17=20017

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s