Մայրենի

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.Տառերի անունները կարդա´:

Ա ա -այբ    Ժ ժ- ժե       ճճ — ճե        Ռ ռ — ռա

Բ բ-   բեն    Ի ի — ինի     Մ մ- մեն     Ս ս — սե

Գ գ-   գիմ    Լ լ- լյուն     Յյ-հի           Վ վ — վեվ

Դ դ-   դա     Խ խ – խե    Ն ն – նու     Տ տ — տյուն

Ե ե —  Եչ      Ծ ծ – ծա      Շշ- շա        Ր ր — րե

Զզ-    զա     Կ կ – կեն    Ո ո — ո (վո)  Ց ց — ցո

էէ-    Է       Հ հ – հո       Չչ- չա         ՈՒ ու – ու

Ը ը-   ըթ     Ձ ձ — ձա      Պ պ – պե    Փ փ — փյուր

Թ թ   — թո   Ղ ղ — ղատ   Ջջ-ջե          ֊Քք-քե

                                                           Եվ և — և

                                                           О о — о   

                                                           Ֆֆ-ֆե

2.Ինչո՞ւ են հայերեն տառերը միասին «այբուբեն» կոչվում: Ի՞նչ է նշանակում «Այբբենարան»:  Ինձ թվում է , որ այբուբեն է կոչվում, որոհետև  այբուբենի առաջին տառերի անվանումներն են  Այբը ու Բենը: Այբենարանը տառեր  ճիշտ հեթականությունն է:

3.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել: 

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

Ա, բ, գ, ե, է, ը,թ, ճ, ի,ծ , հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, ո, պ, ջ, ռ, ս, վ,տ, ր, ց,

Դ,զ, լ, խ, շ, չ, ու, փ,ք,և,օ, ֆ,

4.Զննի՛ր ուղղագրական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՛ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

Դարպաս,եղինջ, թակարդ, կաթսա, շյուղ, պատշկամբ, սրճեփ,:

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

Մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոլ, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն

7.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

Ականջօղ, այժմյան, արդուկ,  բերրի, գաղտնի գզվրտոց, դաստիարակ, ելևէջ, երախտիք, երբեք, երբևիցե, զարթնել, զվարթ, թղթակից, հեքիաթասաց, մրրիկ, որևէ, որևիցե, տարրական, օրրան:

8.Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

Աթոռ , բարձ, գորգ ,գրքապահարան, գրքեր, մահճակալ, պահարան, սեղան,

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

Բարոն Մյունհաուզենի արկածները, Գանձերի Կղզի,  Հարի Փոթեր, Մոխրոտիկը

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

Ականջակալ, Երկրորդ գերմանամուկ, Հարի Փոթերի գրքերը, հեռախոս,

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Ձայնեղ-հնչեղ

Հնչել-ձայնել

Հնչյուն- ձայն

Բարեհունչ-գեղեցկաձայն:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s