Գումարման տեղափոխական և զուգորդական

օրենքները

Գումարման տեղափոխական օրենքը՝

Գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։

Օրինակներ՝ 3+8=8+3=11

118+250+82=118+82+250=200+250=450 ։

Գումարման զուգորդական օրենքը՝

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։

Օրինակ՝

(39+13)+87=39+(13+87)=139

Առաջադրանքներ

  1. Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

150+200+250=(200+250)+150=600

393+600+7+3000=(393+7)+600+3000=4000

796+200+4+450=(796+4)+200+450=1450

38000+6550+2000=(38000+2000)+6550=46550

6480+224+500+20=(6480+20)+500+224=7224

12000+6214+8000=(12.000+8000)+6214=26.214

7480+364+500+20=(7480+20)+500+364=8364

  • 2.    Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

189+70+30=(70+30)+189=289

139+14+84=(14+84)+139=237

1033+967+255=(1033+967)+255=2255

333+6667+1992=(6667+333)+1992=8992

196+117+283=(117+283)+196=496

256+115+144=(256+144)+115=515

39+13+87=(87+13)+39=139

101+999+1001=(999+1001)+101=2101

57+60+40=(60+40)+57=157

  • Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով՝

62+12+38=(38+62)+12=112

64+18+36=(36+64)+18=118

393+8+92+107=(107+393)+(92+8)=600

275+8+25+92=(275+25)+(92+8)=400

276+9+24+91=(91+9)+(276+24)=400

1035+49+465+101=(101+49)+(1035+465)=1650

654+17+346+250+750=(750+250)+(654+346)+17=2017

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s