Տնային աշխատանք

Գոյական

շուն, բժիշկ,մարդ , կենդանի, կատու

սեղան, ուլունք, ծառ, պայուսակ, ուտելիք

Ածական

գեղեցիկ, կոկիկ, աշխատասեր, տխուր, հոգնած

ուրախ, ծույլ, խելացի, անխելք, դժգոհ

Թվական

քիչ, շատ, տասնյակ, բազմաթիվ,հարյուրաոր,

անսահման, անվեջ, միքիչ,մի քանի,

Մեր բակում շատ գեղեցիկ կատուներ կան:

Ծառերի աշխարհում ծառ են տնկել մարդիկ:

Մենք ունենք անվերջ թվեր:

Իմ փոքրիկ եղբայրը շատ խելացի է :

Ես ունեմ անխելք գերմանամուկ,ով ամբողջ օր ոչինչ չի անում: