մաթեմատիկա

Անհայտ  բաժանելի  և  բաժանարար

Բաժանելի։Բաժանարար=Քանորդ
12։2=6
Բաժանելի=ԲաժանարարՔանորդ
12=26
Բաժանարար=Բաժանելի:Քանորդ
2=12:6
  • Գտիր  անհայտ  բաժանելին․
466560:18=25920
 25920    
X   18    
207360    
25920     
466560    
          
          
          
268812:131=2052
  2052    
   131    
  2052    
 6156     
2052      
268812    
          
          
5289=121647։23
   5289   
  x  23   
  15867   
+10578    
 121647   
          
          
          
  • Գտիր  անհայտ  բաժանարարը
45180:502=90
 45180 90 
 45    502
 00       
   18     
   18     
   00     
          
          
1250։50=25
  1250 25 
  125  50 
    0     
          
          
          
          
          
60 288։ =12
 60288 12 
 60    524
 00       
   28     
   24     
    48    
    48    
    00    
  1. Լրացրու  աղյուսակը
Բաժանելի32401841107500960
Բաժանարար16236101512
Քանորդ205150080