մաթեմատիկա

Սիրելի սովորողներ այսօրվա ձեր աշխատանքը սա է՝

Առաջադրանքներ

  1. Հաշվի՛ր 25սմ և 10սմ  կողմերով ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:

                      25×2+10×2=70սմ

                      25×10=250սմ քառակուսի                          

                                                                           Պատ. Պարագիծ 70սմ

                                                                                       Մակերես 250 սմ ք

  • Ուղղանկյան լայնությունը 84սմ է, իսկ երկարությունը 6 սմ-ով մեծ է լայնությունից։ Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը;

                                     84+6=90

                                     90×2+84×2=358

                                  90×84=7560                     

                                                               Պատ.մակերես   7560սմ ք

                                                                          Պարագիծ 358սմ

  • Գտի՛ր քառակուսու մակերեսը և պարագիծը՝ իմանալով, որ նրա կողմի երկարությունը 5 դմ է։

                                                           4×5=20

                                                           5×5=25

                                                                             Պատ. Պարագիծը 20դմ

                                                                                          Մակերեսը 25 դմ ք

  • Քառակուսու պարագիծը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։                      

                                    36:4=9

                                    9×9=81

                                                                    Պատ. Մակերեսը 81 սմ  ք

  • Քառակուսու 3 կողմերի գումարը 36 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։         

                                              36:3=12

                                              12×12=144

                                                                          Պատ.մակերեսը 144  սմ ք

  • Մի  ուղղանկյան լայնությունը 50սմ է, իսկ երկարությունը 60սմ է, իսկ մյուս ուղղանկյան լայնությունը 70սմ է, իսկ երկարությունը 80սմ է։ Որքանո՞վ է մեծ ուղղանկյան մակերեսը մեծ փոքր ուղղանկյան մակերեսից։

                                50×60=3000

                                70×80=5600

                               5600-3000=2600

                                                              Պատ.     2600 Սմ ք

  • Հաշվի՛ր 4դմ, 6դմ  և 7դմ կողմերով եռանկյան պարագիծը։

                            6+4+7=17

                                                               Պատ. 17դմ

  • Հաշվի՛ր 5սմ, 4սմ, 6սմ և 7սմ կողմերով քառանկյան պարագիծը։

                             5+4+6+7=22

                                                                 Պատ.22 սմ

  • Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 46 է։

                                     46+46=92

                                                            Պատ.92սմ

  1. Քառակուսու մակերեսը 36 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

                             6×6=36

                                                       Պատ.6սմ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s