Հարցեր և առաջադրանքներ
Քեզ անծանոթ բառերը դու՛րս գրիր և բացատրի՛ր օնլայն բառարանի օգնությամբ:
Քո կարծիքով ինչու՞ ծիծեռնակն օգնեց Մատնաչափիկին: Հարցին պատասխանի՛ր ամբողջությամբ:
«Տաք երկրում Մատնաչափիկը բնակվում է ծաղկի մեջ» պարզ ընդարձակ նախադասությունը դարձրու՛ պարզ համառոտ:
Paint ծրագրով նկարի՛ր հեքիաթը և նկարը կցի՛ր հեքիաթին:
կոկոն-նոր բացված բողբոջ
կոչել-անվանել
իսկույն-միանգամից
ցողուն-ծաղիկի ներքևի մասը որի վրա տերևներ են աճում
մակերևույթ-մակերես
հայտնաբերել-գտնել
ստորգետնյա-գետնի տակ
ծածուկ-գաղտնի թաքուն

Ծիծեռնակը օգնեց Մատնաչափիկին որովհետև երբ ծիծեռնակը վիրավոր էր Մատնաչափիկը
հոգ էր տանում իրան:

Մատնաչափիկը բնակվում է ծաղկի մեջ: